Jesus Barrabas?


 

 

Home
Up

 

Het Barrabas også Jesus?

Av de mange tusen håndskrevne manuskripter som ligger som grunnlag for teksten i Det Nye Testamentet er det noen som har en noe annen tekst i Matt 27,16-17.

Nå hadde de dengang en vel kjent fange som het Jesus Barabbas. Da de nå var samlet sa Pilatus til dem: Hvem vil dere jeg skal gi dere fri, Jesus Barabbas eller Jesus, som de kaller Messias (Kristus).

Den gamle kirkefaderen Origenes som døde på 200-tallet, bekrefter at noen håndskrifter sier at Barabbas het Jesus Barabbas, mens andre sier at han kun het Barabbas. Moderne bibelforskere mener at det er stor sannsynlighet for at Barabbas het Jesus. De mener det er større sannsynlighet for at skribentene som kopierte håndskriftene fjernet navnet enn at noen skulle ha lagt det til senere. Legger vi merke til hvordan Pilatus uttaler seg om disse personene ser vi at han presiserer at valget er mellom røveren og Jesus, som de kaller Kristus. Altså bruker Pilatus mere enn kun navnet Jesus, han legger til «som de kaller Kristus».

Navnet Jesus betyr «Herren frelser», og det navnet var et vanlig navn i Israel på den tiden. I Kol 4,11 finner vi en som het Jesus og som hadde tilnavnet Justus. I Ap.gj. 13,6 finner vi en trollmann som var jøde og het Barjesus. Ordet Bar betyr sønn og denne var da sønn av en som het Jesus.

Navnet Barabbas består av to deler: Bar-abbas. Det første betyr som sagt sønn og det andre, abba, betyr far. Det er samme ord vi finner i Rom 8,15. Ved hvilket vi roper , «Abba Fader». Ordet abba er også samme ord som rabbi og som kan bety rabbiner eller lærer. Barabbas var kanskje sønn av en rabbiner. Vi forestiller oss ofte at Barabbas var bare en alminnelig forbryter eller en pøbel. Men mye tyder på at Barabbas var en som ville frigjøre jødene fra romerne, en som folk kanskje trodde var Messias, en selot.

Dermed ser det ut til at Pilatus står foran to personer som for ham godt kunne være Messias. Den ene var rabbinerens sønn, mens den andre var Guds sønn, jødenes konge. Pilatus er også meget interessert i å vite om Jesus var konge. Men Jesus svarte at «Mitt rike er ikke av denne verden».

Altså Barabbas ville frigjøre folket med makt og med våpen, han var en slags terrorist med et positivt motiv for jødene . Men Jesus Kristus kom ikke for å ta liv, men for å gi sitt liv til løsepenge for mange. Barabbas representerte denne verden, mens Jesus representerte den kommende.

Under forhøret går det opp for Pilatus at Jesus er uskyldig. Han ønsker å sette Jesus fri, men er i en umulig situasjon.

I Lukas 13,1 finner vi at Pilatus tidligere hadde drept noen gallileere. Galilea var ikke Pilatus´ område, og derfor hadde han ikke hatt noen rett til dette. Herodes, som styrte over Galilea, var derfor uvenner med Pilatus på grunn av denne handlingen. Midt under forhøret får Pilatus høre at Jesus er fra Galilea. Han får plutselig en idé. Han kan slå «to fluer i et smekk». Han kan bare sende Jesus til Herodes, og dermed strekke ut en vennlig hand til Herodes som var sint på ham, og samtidig blir han kvitt problemet med Jesus. Det første gikk i orden. «Fra den dag ble Pilatus og Herodes venner». Men for å vise sin takknemlighet, sender Herodes Jesus tilbake til Pilatus. Og der står Pilatus igjen med det samme problemet. «Hva skal jeg gjøre med Jesus?»

Han ber folket å velge. Men folket velger feil. De velger Barabbas, røveren, den nærværende politiske opprørsmakten. Pilatus velger også feil. Han velger å være keiserens venn fremfor å være Guds venn. Jødene tok ansvaret for sine handlinger. «La hans blod komme over oss og våre barn» ropte de til Pilatus. Også idag gjelder valget oss. Vi må velge mellom to kontraster. Jesus Barabbas eller Jesus Kristus?

 

 

 

 Websidene ble sist oppdatert den 25/03/09.
Ansvarlig for webdesign og innhold Erik Wold. Kontakt meg på e-mail: ew@ew.nu

Hvordan blir jeg en kristen?     www.eyewitness.no